กิจกรรมล่องห่วงยางในคลองศก

ล่องห่วงยาง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเขาสกที่นำเสนอให้กับผู้เข้าชมที่ต้องการความท้าทายความตื่นเต้นให้มากขึ้น โดยผู้ทำกิจกรรมสามารถใช้ความสมดุลตามการกำหนดด้วยตัวเอง ถือได้ว่าสามารถเพิ่มความสนุกและความท้าทาย เพราะได้ควบคุมห่วงยางให้ไปในทิศทางที่เราต้องการ และยังสามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามของทัศนียภาพตลอดสองฝั่งคลองศก

ราคา 500 / person
อย่างน้อย 2 ท่าน

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8