แนะนำการเดินทาง

เดินทางโดยเครื่องบิน

สามารถ เลือกไปลงที่สนามบินสนามบินสุราษฎร์ธานี หรือสนามบินใกล้เคียง ได้แก่ สนามบินภูเก็ต สนามบินกระบี่ โดยที่ระยะทางจากสนามบินสุราษฎร์ธานี จะมีระยะใกล้กับเขาสกมากที่สุดประมาณ 95 กิโลเมตร จึงใช้เวลาเดินได้ทางรวดเร็วกว่าการเดินทางที่เริ่มต้นจากสนามบินกระบี่ และสนามบินภูเก็ต ที่มีระยะทางอยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ 180 กิโลเมตร และ 220 กิโลเมตรตามลำดับ เวลาที่เหมาะสมกับการเข้ามาเที่ยวเขาสก คือ (เครื่องลง) ออกจากสนามบินประมาณ 7:00 - 7:30 แล้วเดินทางต่อ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว(รถเช่า)/รถตู้สาธารณะเดินทางโดยรถยนต์
เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ จะต้องใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 4 ไปยังจังหวัดชุมพร แล้วจึงต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 41 ตรงไปจนถึงสี่แยกบริเวณอำเภอพุนพินซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถใช้ต่อเข้าไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ หลังจากพบสี่แยกดังกล่าวให้ใช้เส้นทางตรงไปจนกระทั่งเจอแยก “ท่าโรงช้าง” แล้วจึงจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 401 จากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆ จะพบป้ายเขาสกบูติคแคมป์รีสอร์ท ขนาดใหญ่อยู่ทางด้านขวามือ ก่อนถึงจุดหมายที่อยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก 8 กิโลเมตร... แนะนำให้ใช้ Google Map


เริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ต จะต้องใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ข้ามสะพานสารสิน เพื่อไปยังเขตบ้านท่านุ่น จากนั้นเข้าเส้นทางสามแยกบ้านต้นแซะไปทางขวา เพื่อเข้าสู่ถนนบายพาสไปยังพังงาต่อไป หรือหากในกรณีที่ไม่ใช้เส้นทางสามแยกต้นแซะ ผู้ขับสามารถใช้เส้นทางตลาดโคกกลอยเพื่อตรงไปยังพังงาแทนได้ โดยเส้นทางเลนซ้ายผ่านตลอดหลังจากที่เข้าเขตบ้านท่านุ่น เมื่อเข้าสู่พังงาแล้วจึงจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 415 เพื่อตรงต่อไปยังอำเภอทับปุด เมื่อพบสามแยกแรกให้ผู้ขับเลี้ยวขวาเพื่อเข้าทางหลวงหมาย 4 ตรงไปต่ออีก 10 กิโลเมตรจะพบสามแยกที่สอง ให้ผู้ขับเลี้ยวซ้ายเพื่อเช้าเส้นทางหลวงหลายเลข 415 จากนั้นจึงจะตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จะถึงสามแยก ให้ขับเลี้ยวซ้ายไปยังเส้นทางหลวงหมายเลข 401 ประมาณ 30กิโลเมตร จะเจอป้ายเขาสกบูติคแคมป์รีสอร์ททางขวามือ


เดินทางโดยรถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟ จะจอด ณ จุดสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นผู้โดยสารจะต้องทำการต่อรถไปจังหวัดภูเก็ตหรือพังงา เพื่อไปลงยังปากทางเข้ารีสอร์ท จากนั้นสามารถติดต่อทางได้เบอร์โทรศัพท์ 093-623-6950


เดินทางโดยรถสาธารณะ
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ หรือรถโดยสารสาธารณะ ติดต่อทางได้เบอร์โทรศัพท์ 093-623-6950 ได้เลย

เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ จะต้องใช้รถโดยประจำทางสายกรุงเทพ-ภูเก็ตหรือกรุงเทพ-พังงา ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 11 ชั่วโมง โดยผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งสถานที่ที่ต้องการลงไว้ล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ คือ กิโลเมตรที่ 101 ปากทางเข้ารีสอร์ทเขาสกบูติคแคมป์ อีกเส้นทางจากกรุงเทพ เป็นการเดินทางที่ต้องใช้รถโดยสารประจำทาง (รถทัวร์) สายกรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี แล้วลงรถทัวร์บริเวณสถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ต่อจากนั้นจึงทำการต่อรถสองแถวเพื่อไป ตลาดเกษตร 2 แล้วใช้บริการรถตู้โดยสารสุราษฎร์ฯ – เขาสก ที่ออกรถทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ ราคาคนละ 150 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 1.30 ชั่วโมง