โปรแกรม 2 คืน 1 คืน เที่ยวเขื่อน + นอนแพ

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

 • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลานเวลา 11.00 น. ล่องเรือหางชมกุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ
 • ชมถ้ำน้ำทะลุ
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1 ) บนแพ
 • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
 • เดินทางเข้าที่พักเขาสกบูติคแคมป์
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๒)

วันที่สอง

 • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 • นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองสก
 • เวลา 12.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคา/ท่าน

 • ผู้ใหญ่ : ราคา 4,500 บาท/ท่าน
 • เด็ก (อายุตั้งแต่ 4-10 ขวบ) : ราคา 3,800 บาท/ท่าน

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*** สงวนสิทธิ์ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ***

Image 4 Image 4 Image 4 Image 5 Image 6 Image 8 Image 9 Image 10 Image 7 Image 3 Image 3 Image 3 Image 3 Image 3 Image 3 Image 3