โปรแกรม 2 วัน 1 คืน นอนเขื่อน + นอนเขา

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

 • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลานเวลา 11.00 น. ล่องเรือหางชมกุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ
 • ชมถ้ำน้ำทะลุ
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1 ) บนแพ
 • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
 • เดินทางเข้าที่พักเขาสกบูติคแคมป์
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๒)

วันที่สอง

 • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 • นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองสก
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

ราคา :เดือนตุลาคม-เมษายน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 4,099 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 3,899 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 3,699 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 3,499 บาท/ท่าน

ราคา :เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

 • 4-7 ท่าน : ราคา 3,399 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 3,199 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 2,999 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 2,799 บาท/ท่าน

ราคา :เดือนกันยายน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 2,999 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 2,799 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 2,599 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 2,399 บาท/ท่าน

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*** เฉพาะคนไทยเที่ยวในไทย ***

Image 4 Image 5 Image 6 Image 8 Image 9 Image 10 Image 7 Image 3