img
ไปเช้า - เย็นกลับ สุราษฎร์ธานี

  เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส K101 เริ่มต้น บาท  อุทยานธรรมเขานาในหลวง - วัดป่าเคียนพิง
  ไหว้พระขอพรเจดีย์ลอยฟ้า พระธรรมเจดีย์
  รหัส K104 เริ่มต้น บาท  ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
  บ้านน้ำราด กระจกสะท้อนกลางป่า
  รหัส K107 เริ่มต้น บาท  ถ้ำวังบาดาล - คลองน้ำใส
  ชมถ้ำธรรมชาติ ชมความมหัศจรรย์ของคลองน้ำใส
  รหัส K110 เริ่มต้น บาท  วัดถ้ำใหญ่ - หาดสำเร็จ
  ชมพระพุทธรูปโบราณ พร้อมหาดสีขาวตัดน้ำทะเล
  รหัส K113 เริ่มต้น บาท  สวนโมกขพลาราม - พระธาตุไชยา
  วัดธารน้ำไหล ท่านพุทธทาสภิกขุ ชมปูชนียสานคู่บ้านคู่เมือง
  รหัส K116 เริ่มต้น บาท  น้ำตกดาดฟ้า - เล่นนำวังโข
  น้ำตก 11 ชั้น ล่องห่วงยางท่ามกลางแมกไม้
  รหัส K102 เริ่มต้น บาท  น้ำตกวิภาวดี
  น้ำตกหม่อมเจ้า ลำธารหิน ผ่านผืนป่าร่มครึ้ม
  รหัส K105 เริ่มต้น บาท  แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน บ่อน้ำพุร้อน
  พายเรือชมธรรมชาติ ปลูกป่า ชมนก น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ
  รหัส K108 เริ่มต้น บาท  วัดเขาพระนิ่ม - กินซีฟู๊ดเคียงเล
  พระพุทธรูปถ้ำเก่าแก่ ทานอาหารทะเลแสนอร่อย
  รหัส K111 เริ่มต้น บาท  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แหลมทวด
  เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้ ชมวิถีชาวประมงริมท่าเรือ
  รหัส K114 เริ่มต้น บาท  ศาลหลักเมือง พระธาตุศรีสุราษฎร์ธานี
  ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ พระธาตุเขาท่าเพชร
  รหัส K117 เริ่มต้น บาท  ชุมชนบางใบไม้
  ชมนก ตกปู ดูลิง หิ่งห้อย เที่ยวคลอง ล่องบาง
  รหัส K103 เริ่มต้น บาท  ชุมชนลีเล็ด
  อเมซอนไทยแลนด์ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนระดับโลก
  รหัส K106 เริ่มต้น บาท  ชุมชนคลองน้อย
  ชมศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร
  รหัส K109 เริ่มต้น บาท  ชุมชนพุมเรียง
  ถิ่นกำเนิดพุทธทาส เพลินตาผ้าไหม อนุสาวรีย์ปืนใหญ่
  รหัส K112 เริ่มต้น บาท  ชุมชนท่าฉาง
  ฟาร์มหอยแครง แหล่งกุ้งกุลาดำ
  รหัส K115 เริ่มต้น บาท  ถ้ำลอด - น้ำผุดบางสวรรค์
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปอดแห่งใหม่เมืองสุราษฎร์
  รหัส K118 เริ่มต้น บาท