img
PACKAGE TOUR

  วันเดย์ทริป
  ไปเช้า - เย็นกลับ

  ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รหัส KSD1 เริ่มต้น บาท  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
  เที่ยวเขื่อน นอนเขา

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส KSD2 เริ่มต้น 2,999 บาท  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
  เที่ยวเขื่อน นอนแพ

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง พายเรือพายัค
  รหัส KSD3 เริ่มต้น 3,100 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  นอนแพ นอนเขา

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าชมถ้ำปะการัง ล่องแพไม้ไผ่
  รหัส KSD4 เริ่มต้น 5,399 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวเขาสก นอนเขา

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่าในอุทยาน ล่องแพไมไผ่
  รหัส KSD5 เริ่มต้น 6,399 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน นอนเขา

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวเกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง
  รหัส KSD6 เริ่มต้น 6,699 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน ดำน้ำดูปะการัง ทานซีฟู๊ดสดๆ

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ล่องแพ ดำน้ำชมปะการัง ทานซีฟู๊ด
  รหัส KSD7 เริ่มต้น 6,999 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวสองแพรก นอนเขา

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ล่องแก่ง ขับ ATV
  รหัส KSD8 เริ่มต้น 6,699 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวขนอม ชมปลาโลมา

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ชมปลาโลมา สวนตาสวรรค์
  รหัส KSD9 เริ่มต้น 7,500 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวเมืองคอน นอนคีรีวง

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย มนัสการพ่อท่านคล้าย เที่ยวคีรีวง
  รหัส KSD10 เริ่มต้น 7,300 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวกระบี่ ชมวิถีคนเมือง

  เที่ยวเขื่อน เที่ยวกระบี่ ชมวิถีชาวกระบี่
  รหัส KSD11 เริ่มต้น 7,900 บาท  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะพยาม นอนเกาะพยาม

  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวเกาะพะยาม ชมหาดสีชมพู
  รหัส KSD12 เริ่มต้น 8,900 บาท