กิจกรรม Outing

การจัดกิจกรรม Outing เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี, เชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับบริษัท โรงแรม สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการทำกิจกรรม Outing สานความสัมพันธ์ ทางเขาสกบูติคทัวร์จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอท่านในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ซึ่งทางเราสามารถหาอุปกรณ์ สถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แต่กรุ๊ปของท่านได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเขาสกบูติคทัวร์จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอและพร้อมให้บริการ

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนกรุ๊ป
การจัดกิจกรรมต่างๆ และงานเลี้ยงสังสรรค์ในตอนกลางคืน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยรายละเอียดดังกล่าวดังนี้
1. ลาดกิจกรรม ลูกค้าสามารถเลือกลาดกิจกรรมได้ตามความต้องการและความเหมาะสม ซึ่งมีให้เลือก 2 สถานที่ดังนี้
1.1 ลาดกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติเขาสก

1.2 ลาดกิจกรรมปางช้าง

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. เกมสันทนาการ จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้ (สามารถเพิ่มเติมได้)
3.1 เกมยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์

3.2 เกมพาไข่เดินในช้อน

3.3 เกมวิ่งกินวิบาก

3.4 เกมตามหาสมบัติ

3.5 เกมหนีบขวดน้ำ

3.6 เกมเรียกชื่อคล้อง

4. กิจกรรมคาราโอเกะในตอนกลางคืน