วิธีการจองห้องพัก

  • โอนเงินเข้าบัญชี
  • กรุณา ส่งสลิปการโอนเงินมาที่ 076-521858 หรือ reservation@khaosokboutiquecamps.com
  •  -เขียนชื่อ ผู้จอง
     - เบอร์ติดต่อกลับ

  • บริษัทส่ง ใบจองกลับให้ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากใด้รับการโอนเงิน บริษัทจะยืนยันการจองหลังจากใด้รับเงินมัดจำแล้ว
  • **มัดจำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทั้งหมด