KSD6 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะ นอนเขา

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

 • รถมารอรับลูกค้าที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ออกเดินทางมาเขื่อนรัชชประภา ระหว่างทางแวะทานอาหารเช้า ชา กาแฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
 • รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ
 • เดินทางกลับท่าเรือ เที่ยวสันเขื่อนรัชชประภา
 • เช็คอินเขาพักที่บูติคแคมป์
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง

 • ต้อนรับเช้าวันใหม่ของท่านด้วย อาหารเช้า (ใส่กล่อง)
 • เดินทางไปยังท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน
 • รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ
 • เดินทางกลับเขาสกบูติคแคมป์
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

 • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า
 • นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองศก
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*** โปรแกรมนี้เริ่มใช้ 1 ต.ค. - 10 พ ค. เท่านั้น ***

ราคา :เขาสก+สิมิลัน นอนบูติกแคมป์สองคืน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 6,699 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 6,499 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 6,299 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 5,099 บาท/ท่าน

Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14