KSD 2 เที่ยวเขื่อน นอนเขา

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

 • ทีมงานรอรับที่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา 11 โมง
 • ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ภูเขาสามเกลอซึ่งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของหุบเขา จากนั้นให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ
 • เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำปะการังชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของถ้ำปะการัง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสมบูรณ์ และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่โดดเด่นเหมือนปะการัง
 • รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ
 • เดินทางกลับท่าเรือ เที่ยวสันเขื่อนรัชชประภา
 • เช็คอินเขาพักที่บูติคแคมป์
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง

 • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า
 • ล่องแพไม้ไผ่ แม่น้ำคลองศก
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ราคา :เดือนตุลาคม-เมษายน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 4,099 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 3,899 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 3,699 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 3,499 บาท/ท่าน

ราคา :เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

 • 4-7 ท่าน : ราคา 3,399 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 3,199 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 2,999 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 2,799 บาท/ท่าน

ราคา :เดือนกันยายน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 2,999 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 2,799 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 2,599 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 2,399 บาท/ท่าน

Image 2 Image 3 Image 4 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8