KSD10 เที่ยวเขื่อน-นอนเขา-เที่ยวเมืองคอน-นอนคีรีวง

วันแรก

 • เจอกันที่จุดนัดพบ
 • ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
 • เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำปะการัง
 • นำท่านชมผืนป่าที่อุดมไปด้วย แมกไม้นานาพันธุ์ ด้วยระยะทาง 2 กม. ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินจนทำให้รู้สึกได้ว่าระยะทางสั้นนัก
 • หลังจากนั้นนำท่านลงแพไม้ไผ่เพื่อมุ่งหน้าไปชมความสวยงามของถ้ำปะการัง
 • ชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของถ้ำปะการัง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสมบูรณ์ และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่โดดเด่นเหมือนปะการัง
 • หลังจากชมความสวยงามของถ้ำแล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินและอิ่มท้องด้วยอาหารเที่ยงแสนอร่อยบนแพที่เขื่อนรัชประภา และดื่มดำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย ก่อนมุ่งหน้ากลับถึงท่าเรือ
 • เดินทางกลับถึงท่าเรือ เวลาประมาณ 15.00 น.
 • มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาศก โดยไกด์นำทางมืออาชีพ ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสองข้างทาง
 • เช็คอินเข้าที่พัก “เขาศกบูติคแคมป์” ซึ่งเป็นที่พักที่เน้นธรรมชาติ แต่แฝงไปด้วยความสบายหรูหราในตัว หลังจากนั้นให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำอย่างเอร็ดอร่อย

วันที่สอง

 • ตอนรับเช้าวันใหม่ด้วยสายหมอกยามเช้า และวิวภูเขา พร้อมรับประทานอาหารเช้า
 • เตรียมสัมภาระเดินทางสู่เมืองนครศรีธรรมราช
 • แวะชมอุทยานพระพุทธศาสนา สถานที่เรียกขานี้ว่า "วัดนิรนาม" แห่งใหม่ในเมืองใต้
 • แวะนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ พระเกจิอันเป็นที่เคารพนับถือ สำหรับประชาชนในจ.นครศรีธรรมราช
 • มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคีรีวง แวะรับประทานขนมจีนป้าเขียวเจ้าเด่นของหมู่บ้านคีรีวง
 • เช็คอินเข้าที่พักคีรีวงริเวอร์วิว
 • ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ แวะชมหนานหินท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม

 • รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
 • ชมบรรยากาศยามเช้า ณ หมู่บ้านคีรีวง
 • เก็บสัมภาระ เดินทางสู่บ้านเล็กกลางหุบเขา แวะรับประทานของว่าง ดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติ
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ราคา :

4-7 ท่าน ราคา 7,300 บาท/ท่าน

8-12 ท่าน ราคา 7,100 บาท/ท่าน

13-17 ท่าน ราคา 6,900 บาท/ท่าน

18 ท่านขึ้นไป ราคา 6,600บาท/ท่าน

Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14