กิจกรรมเดินป่า

อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอุทยานที่ได้ขนานนามว่า ขุนเขาแห่งป่าฝน เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดในเขาสก ช่วงระยะการเดินทางจะนำคุณไปยังประเทศไทยป่าดงดิบที่สวยที่สุดและเป็นผืนดินที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ การเดินทางเป็นโอกาสที่คุณจะเจอสัตว์น้อยใหญ่และดอกไม้ป่า และไฮไลต์ ของการเดินป่าคือ การได้มีโอกาส ได้เจอดอกบัวผุด ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าย่านไก่ต้ม ที่ต้องรอเวลาในช่วงฤดูของการผลิดอกเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นและดอกผุดยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของสุราษฏร์ธานีอีกด้วย ตลอดจนการ ช่วงระยะของการเดินทางในป่าเขาสกนี้ถูกล้อมรอบด้วยป่ารกทึบที่สมบูรณ์ ได้สัมผัสอากาศเย็นในป่าและเส้นทางเดินไปยังแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ น้ำตกอีกหลายแห่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินด้วยการทำกิจกรรมว่ายน้ำและพักผ่อนไปกับธรรมชาติที่รายล้อมรอบตัวคุณ

รูปแบบกิจกรรม 1 :
เดินป่าครึ่งวัน 3-4 ช่วงโมง
Price : 1,200 thb.

รูปแบบกิจกรรม 2 :
เดินป่าเต็มวัน 7 ชั่วโมง (รวมอาหารเที่ยง)
ราคา: 1,600 / ท่าน

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8