กิจกรรมพายเรือแคนู

การล่องเรือแคนูในแม่น้ำคลองศก เป็นกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้แม่น้ำคลองศกเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาสก แม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งน้ำหลักในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของพวกเขาและการทำฟาร์ม ทำ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชสวน ในพื้นที่ ริมแม่น้ำของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น, โดยกิจกรรมพายเรือแคนูที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชารติและวิถีชีวิตชาวบ้านคลองศก และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของหินปูนภูเขาหน้าผา, ถ้ำและป่าไม้เขียวขจีริมฝั่งแม่น้ำตลอดเส้นทาง

ราคา 800 / ท่าน

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8