กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่

ล่องแพชมไพร่ ป่าเขาหินปูน ตามธรรมชาติสรรค์สร้าง ชมความงามของต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์เลื่อย ความเขียวของผืนป่าและความใสของสายน้ำ ช่วยผ่อนคลายชีวิตที่เคร่งเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดี การเดินทางโดยถ่อแพไม้ไผ่มาที่ตลาดพนม เพื่อจับจ่ายของกินของใช้ ซึ่งเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านแถบนี้มายาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งสถานที่นี้มีกองถ่ายหนังของต่างประเทศมาถ่ายทำและมีสารคดีการท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมบ่อยครั้ง ทางเราได้นำลูกค้าพักเบรคดื่มกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่ ณ จุดปากทางเข้าถ้ำ การล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติในลำคลองคลองสกนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยประมาณ

ราคา 900/ ท่าน

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 5 Image 6